Sigorta Yaptırmak
İstiyorum Aşağıdaki formu doldurun , size detaylı bilgi verelim. BİR SİGORTA ÜRÜNÜ SEÇİN

BİR SİGORTA ÜRÜNÜ SEÇİN
  • Sağlık Sigortası
  • Kasko Sigortası
  • Trafik Sigortası
  • Konut Sigortası
  • Dask Sigortası
Açıkhan Sigorta'da hangi sigorta işlemlerini yaptırabilirim?

Açıkhan Sigorta'da Kasko, Dask, Konut, İş yeri, Yangın, Sağlık, BES sigorta işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Kasko Nedir? Neleri kapsar?
Kasko,otomobil sigortalarından biridir ve amacı, sigorta yapılan aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi sigortalı bir motorlu kara taşıtının, sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.
Kasko, kazaya karışan karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı güvence altına alır.
Kasko sigortasının amacı, sigorta yaptırana ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.
DASK Nedir? Neleri kapsar?

DASK, zorunlu deprem sigortasıdır. Devlet binalar ve daireler için bu deprem sigortasını zorunlu tutmaktadır. Zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararları poliçenizde belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılar. DASK ile binanız kısmi ya da tamamen zarar görmesi durumunda güvence altındadır.

Sağlık Sigortası Nedir? Neleri kapsar?

Sağlık sigortası size dilediğiniz sağlık kurumu ya da doktoru seçme imkanı sağlar,bireysel sağlık sigortasıyla herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta-yatarak tedavi masraflarınız karşılanır.

Konut Sigortası Nedir? Neleri kapsar?

Konut sigortası, konut ve içierisindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Konut sigortasıyla bina ve isteğe bağlı içindeki eşyaları teminat altına alabilirsiniz. Kiracılar ise eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına alabilirler.

Yangın Sigortası Nedir? Neleri kapsar?

Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her tür bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı güvence altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da bu sigortanın kapsamına dahildir.

İşyeri Sigortası Nedir? Neleri kapsar?

İşyeri sigortası ile işyeri binanızı, muteviyatınızı, camlarınızı paket olarak sunulan otomatik teminatlar çerçevesinde güvence altına alabilirsiniz.Yangın, dahili su baskını, grev, lokavt, terör, duman, yıldırım, fırtına, patlama, deprem, kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti, hırsızlık, kara araçları çarpması, enkaz kaldırma, hava araçları düşmesi, yer kayması, kar ağırlığı, iş durması, cam kırılması, yangın-infilak mali sorumluluk, sel-su baskını gibi taminatlar dahilinde sigortanızı yaptırabilirsiniz.

BES Nedir? Neleri kapsar?

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), kişiye emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel tasarruf ve yatırım sistemidir.

Eskişehir Web Tasarım